Sproget afhænger af stedet: - om sprogforandring i virkelig tid i Jylland

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Documents

I artiklen præsenteres resultaterne af et ph.d.-projekt ved Nordisk Forskningsinstitut ved Københavns Universitetet, der undersøger sammenhænge mellem sted og sprogforandring. Projektet er en undersøgelse af sprogforandring i virkelig tid, hvor gamle og nye optagelser med 23 informanter fra tre jyske kommuner sammenlignes. Kvantitative analyser viser, at der er endog meget store forskelle mellem sprogforandringen de tre steder, hvilket ikke kan gribes af hidtidige modeller for sprogforandring. Kvalitative analyser viser, hvordan sprogbrugerne fra de tre kommuner dels har meget forskellige grader af metasproglig bevidsthed og dels har forskellige holdninger til den lokale sprogbrug. Ved at benytte en humangeografisk tilgang til sted og inddrage en række forhold omkring de tre lokaliteter kan man forklare de fundne forskelle i sprogforandring samt forskellene i informanternes sprogholdninger og metasproglige bevidsthed.
Original languageDanish
JournalMaal og Minne
Issue number2
Pages (from-to)92-130
Number of pages39
ISSN0024-855X
Publication statusPublished - 2014

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 126329990